Умови користування сайтом


Регламент роботи автоматизованої інформаційної системи

"Електронна Зернова Біржа  «Grain Trade»  

1. Основні поняття

Система (електронна торгівельна площадка) - автоматизована інформаційна система "Електронна Зернова Біржа  «Grain Trade» ", розміщена в мережі Інтернет за адресою http://graintrade.com.ua призначена для проведення конкурентних торгівельних  процедур в електронній формі;

 «Особистий кабінет» - наданий зареєстрованому Учаснику Системи робочий розділ на сайті в мережі Інтернет за адресою http://graintrade.com.ua для доступу до якого необхідно пройти авторизацію, вказавши реквізити  користувача і пароль Користувача Системи;

Оператор - ТОВ «Грейн Трейд Україна", тобто юридична особа, що володіє Системою і забезпечує діяльність з експлуатації Системи;

Користувач Системи - Юридична особа, що пройшла процедуру реєстрації відповідно до цього Регламенту, стосовно якого Оператором ухвалено рішення про підтвердження реєстрації  його в Системі;

Торгова процедура (торги) - процедура, що виконується в Системі і однозначно регламентована заданим способом її проведення, сповіщенням і документацією про проведення торговельної процедури, проведена з метою вибору Покупців та Продавців зернових та олійних культур та укладання договорів (контрактів) на поставку ;

Спосіб проведення торгів (торгової процедури) - однозначно регламентовані принципи проведення торговельної процедури в Системі, засновані на результатах змагальності пропозицій незалежних Учасників торгової процедури;

Документація про проведення торговельної процедури - комплект електронних документів(підтвердження контракту) , що містить всю необхідну і достатню інформацію про предмет торгової процедури, умови її проведення і розглянутий, як невід'ємне додаток до повідомленню про проведення торговельної процедури(надісланий контракт на купівлю продаж);

Заявка (Пропозиція) - електронний документ, представлений Учасником торгів з метою участі в торговельній процедурі відповідно до цього Регламенту;

 

2. Загальні положення

2.1. Цей Регламент встановлює правила проведення конкурентних торгових процедур в електронній формі на закупівлю товарів, на електроній зерновій біржі Grain Trade (далі - Система), розміщеної в мережі Інтернет за адресою http://graintrade.com.ua і регулює відносини, що виникають при проведенні торговельних процедур в Системі.

2.2. Цей Регламент розроблений відповідно до Цивільного кодексу України.

2.3. Метою проведення торгових процедур в Системі є вибір Продавця чи Покупця зерна на  найкращих умовах (кількість , ціна,  якість. умова поставки)  для укладення договорів на поставку товарів, або вивчення Користувачами Системи  ринкової кон'юнктури на той чи інший товар чи послугу.

2.4. Для участі в торгових процедурах, що проводяться в Системі, учасники повинні пройти процедуру реєстрації в порядку, встановленому цим Регламентом.

 

3. Приєднання до Регламенту

3.1.      Користувачі Системи приєднуються до цього Регламенту при реєстрації в Системі відповідно до розділу 8 цього Регламенту.

3.2.      Приєднуючись до цього Регламенту, Користувач системи повністю і беззастережно приймає умови, вимоги та процедури, які визначаються Регламентом, включаючи додатки до нього, в редакції, чинній на момент подання заяви на реєстрацію в Системі, а також приймає зміни (доповнення), що вносяться до Регламенту, і зобов'язується самостійно знайомитися зі змінами (доповненнями) Регламенту.

 

4. Зміна (доповнення) Регламенту

4.1. Внесення змін (доповнень) до Регламенту, включаючи додатки до нього, проводиться Оператором в односторонньому порядку.

4.2. Справжній регламент у формі електронного документа розміщується Оператором у вільному доступі в Відкритої частини Системи в розділі "Про нас". Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Регламенту здійснюється Оператором шляхом обов'язкового розміщення змін (доповнень) редакції Регламенту у Відкритій частини Системи і публікації повідомлення в розділі «Новини» Відкритої частини Системи.

4.3. Всі зміни (доповнення), що вносяться Оператором до Регламенту, набувають чинності і стають обов'язковими для всіх осіб, що приєдналися до Регламенту, з дати розміщення Оператором зміни (доповнення) редакції Регламенту у Відкритій частини Системи.

4.4. Всі додатки, зміни і доповнення до цього Регламенту є його невід'ємною частиною.

4.5. У разі незгоди зі змінами Регламенту Користувач Системи має право на розірвання договору з Оператором відповідно до умов договору.

 

5. Права та обов'язки. Відповідальність користувачів Системи

5.1. Учасники  торгів мають право:

5.1.1. Розміщувати в Системі заявки на купівлю чи продаж зернових та олійних культур та інформацію про власну компанію та запропоновані умови купівлі та продажу зернових.

5.1.2. Приймати участь у проведених в Системі торгових процедурах : надсилати зустрічні пропозиції , підтверджувати контракти .

5.1.3. Добавляти новини виключно по тематиці зернового ринку і не рекламного характеру.

5.1.4. Користуватися всією інформацією сайту.

5.1.5. Поскаржитися на Користувачів в  Системі  або Оператору Системи про порушення правил Регламенту.

5.2.  Користувач торгів зобов'язаний:

5.3.1. Дотримуватися норм цього Регламенту при виконанні яких-небудь дій в Системі

5.3.2.Дотримуватися умов поданої їм заявки протягом  строку дії вказаного  в  заявці.

5.3.3. У разі надсилання Контрагенту підтвердження  контракту, (по результатам обміну пропозиціями), в продовж 2-х робочих днів з дати надсилання підтвердження , укласти відповідний договір купівлі-продажу. Інформація про умови договору купівлі продажу залишається конфіденційною, але інформація про ціну товару буде зберігатися в системі для формування ринкової ціни  на сайті http://graintrade.com.ua.

5.3.4. Своєчасно вносити зміни в інформацію про свою організацію, спрямовану при реєстрації в Системі, включаючи інформацію про реквізити організації, про пропоновані і (або) споживаних товарах, роботах, послугах, а також своєчасно розміщувати в Системі актуальні копії документів, спрямованих при реєстрації в Системі.

5.4.5. Забезпечувати збереження в таємниці пароль Користувача Системи. При виникненні підозр про несанкціоноване використання їх третіми особами негайно повідомляти про це Оператору.

 5.4.6. Користувач Системи несе відповідальність за невиконання Регламенту, що спричинило за собою порушення прав третіх осіб.

5.4.7.. Користувач Системи несе відповідальність за достовірність інформації, що розміщується і спрямовується їм при роботі в Системі.

5.4.8. Усі дії, вчинені Користувачем Системи, належним чином авторизованим в Системі по імені користувача і паролю, визнаються діями відповідного Користувача Системи, якому ці ім'я користувача і пароль були надані, і породжують для нього відповідні права та обов'язки.

 

5.5. Оператор Системи має право:

 

5.5.1. Перевіряти достовірність інформації, наданої Користувачем Системи.

5.5.2. Припиняти доступ Користувача Системи до роботи в «Особистому кабінеті» в Системі за недотримання положень цього Регламенту або припиняти такий доступ до повного усунення допущених порушень.

5.5.3. Проводити модернізацію Системи та вносити зміни до функціональність Системи і в цей Регламент.

5.6. Оператор Системи зобов'язаний:

5.6.1. Забезпечувати технічну можливість участі в проведених в Системі відкритих торгових процедурах, а також рівний доступ користувачів Системи до участі у відкритих торгових процедурах, в тому числі до інформації про проведення відкритих торгів.

5.6.2. Своєчасно розміщувати інформацію, яка може вплинути на права та обов'язки користувачів Системи в розділі «Новини» Відкритої частини Системи.

5.11. Оператор не несе відповідальність:

5.12. За будь-який збиток, втрати та інші збитки, які поніс Користувач Системи з причини наявності у нього невідповідного апаратно-технічного комплексу, необхідного для роботи в Системі відповідно до технічних вимог Системи, а саме:

•       відсутність у Користувача Системи комп'ютерної техніки з необхідним набором програмно-технічних можливостей, що задовольняють вимогам для роботи в Системі;

•       наявність програмно-технічних обмежень і налаштувань, які містилися у комп'ютерній техніці Користувача Системи, що не дозволило йому повноцінно працювати в Системі;

•       неможливість роботи Користувача Системи з причини зараження комп'ютерної техніки Користувача Системи шкідливими програмами (вірусами);

•       недоліки в роботі мережевої інфраструктури Користувача Системи, що призвели до відключень Користувача Системи від мережі Інтернет і не дозволили Користувачеві Системи повноцінно працювати в Системі;

•       недоліки в роботі мережевих систем та обмеження, введені провайдером (компанією, що надає Користувачеві Системи доступ в мережу Інтернет), чиїми послугами користується Користувач Системи, а також збої в роботі апаратно-технічного комплексу у провайдера Користувача Системи, що призвело до нерегламентованим і непередбаченим відключень Користувача Системи від мережі Інтернет і не дозволило Користувачеві Системи повноцінно працювати в Системі.

5.13. За будь-який збиток, втрати та інші збитки, які поніс Користувач Системи в разі, якщо вони виникли з причини неналежного використання інформації, що стосується роботи Користувача Системи, і відносин Оператора та Користувача Системи, як то:

•       незнання співробітниками Користувача цього Регламенту, зневагу і неналежне виконання співробітниками Користувача Системи всіх вимог і процедур, зазначених у цьому Регламенті, що призвело до прийняття Користувачем Системи на себе додаткових, зайвих, підвищених і незапланованих зобов'язань перед іншими користувачами Системи і негативно позначилося на діловій репутації Користувача Системи;

•       не належне зберігання логіна і пароля, засобів ЕЦП, несанкціонована керівництвом Користувача Системи передача співробітником, призначеним в якості особи, відповідальної за роботу Користувача Системи, логіна і пароля, засобів ЕЦП для входу і роботи в Системи третім особам, які не мають відповідних повноважень і кваліфікації для роботи в Системі;

•       дії, вчинені в Системі від імені Користувача Системи третіми особами, які отримали доступ до Системи з причин, зазначених у цьому пункті, через їхню некомпетентність і незнання ними цього Регламенту, які призвели до прийняття Користувачем Системи на себе додаткових, зайвих, підвищених і незапланованих зобов'язань перед іншими користувачами Системи;

•       дії, вчинені в Системі від імені Користувача Системи третіми особами, які спричинили за собою зміну інформації про самого Користувача, що негативно позначилося на його діловій репутації як користувача Системи.

5.14. За зміст повідомлення про проведення закупівельної процедури, документації про проведення закупівельної процедури, складених і розміщених Організатором торгів;

5.15. За зміст заявки, що подається Учасником для участі в закупівельній процедурі;

5.17. За дії Організатора торгів з розгляду заявки Учасника торгів, про допуск і / або відхиленню заявки Учасника закупівельної процедури, зміст протоколу розгляду заявок на участь у закупівельних процедурах, терміни направлення Організатором торгів Оператору даного Протоколу та інші процедурні дії Організатора торгів, пов'язані з розглядом заявок на участь у закупівельних процедурах;

5.18. За дії Організатора торгів за самостійним підведенню підсумків проведення закупівельної процедури, а саме за самостійне визначення  кому і на яких умовах продати чи купити товар . відмінного від підтвердження , що формується Системою відповідно до цього Регламенту;

5.19. За процедуру укладення (не укладення, по яким або підстав) договору між Організатором торгів і Учасником торгів на підставі проведених в Системі закупівельних процедур; за взаємне виконання сторонами умов договору, укладеного на підставі проведених в Системі закупівельних процедур.

5.20. У разі якщо інформація, розміщена Користувачем Системи, з вини самого Користувача Системи (співробітників Користувача Системи) стане відома третім особам, які використовували її з метою завдати шкоди Користувачеві Системи.

5.21. У разі невиконання або неналежного виконання цього Регламенту та інших досягнутих угод, Оператор і Користувач Системи несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

 

6. Загальні характеристики Системи

6.1. Доступ до Системи здійснюється через сайт в мережі "Інтернет", розміщений за адресою http://graintrade.com.ua/

6.2. Доступ до інформації, що розміщується в Системі, може бути здійснений за допомогою використання поширених веб-оглядачів, але найкраще використовувати Google Chrome.

6.3.  Система працює за датою та часом часового поясу, в якому розташований м. Київ (за київським часом). Застосовуваний формат позначення дати в Системі - день. місяць. рік, формат часу - години: хвилини і години: хвилини: секунди.міллісекунди (де годинник вказуються в 24-годинному форматі).

 

7. Електронний документообіг та електронний цифровий підпис

7.1. Торгові процедури, які оголошуються і проводяться в Системі, проводяться виключно в електронній формі за допомогою електронного документообігу. Всі документи і відомості, пов'язані з отриманням реєстрації в Системі та проведенням торгових процедур, у тому числі з подачею заявок і цінових пропозицій, направляються у формі електронних документів через Систему.

7.2. Документи та відомості, що направляються Користувачем Системи у формі електронних документів через Систему, підтверджуються  Користувачами Системи через підтвердження контрактів або зустрічних пропозицій  по електронній пошті, вказаній як логін при реєстрації.

7.3. Електронний документ, надісланий Користувачем  Системи,  має юридичну силу і тягне передбачені для даного документа правові наслідки відповідно до цього Регламенту та чинним законодавством України.

 

8. Порядок реєстрації в Системі

8.1. Для забезпечення доступу до участі в торгових процедурах, що проводяться в Системі, необхідно пройти процедуру обов'язкової реєстрації. Реєстрація здійснюється без стягнення плати.

8.2. Для реєстрації в Системі Користувач вводить дані про юридичну особу на сайті в розділі реєстрація і після підтвердження електронної пошти отримує  повний доступ до системи електронних торгів. На протязі 3-ї днів Адміністратор сайту зателефонує  для проведення перевірки даних Учасника.

8.3.Заявнику може бути відмовлено в реєстрації в разі подання ним недостовірної інформації, або подані заявником відомості є недостовірними.

8.4. У разі прийняття рішення про реєстрацію, на вказаний заявником адресу електронної пошти надсилається повідомлення про реєстрацію, з посиланням  для  входу в Систему .  З моменту реєстрації заявника, він визнається Користувачем Системи.

8.5. У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації, на вказану заявником адресу електронної пошти надсилається повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови та її обґрунтуванням. Після усунення зазначених підстав для відмови в реєстрації заявник має право повторно подати заяву на реєстрацію і представити документи та відомості, передбачені в пункті 8.2 цього Регламенту.

8.6. Доступ в закриту зону торгового майданчика і особистий кабінет Користувача Системи, допускаються тільки особи, які пройшли процедуру реєстрації.

8.7. З моменту подання заяви на реєстрацію в Системі, заявник вважається ознайомився з цим Регламентом та повністю прийняв вимоги та процедури, зазначені в ньому.

8.8. Реєстрація особи може бути припинена або анульована Оператором у разі порушення зазначеною особою вимог цього Регламенту або порушення договірних зобов'язань, в такому разі ця особа втрачає статус Користувача Системи.

 

9. Режим роботи Системи

9.1. Система працює в безперервному режимі (цілодобово, протягом семи днів на тиждень) за винятком часу проведення планових профілактичних робіт та позапланових технічних перерв.

9.2. Повідомлення про час і терміни проведення планових профілактичних робіт, під час яких не здійснюється робота Системи, розміщуються Оператором у Відкритій частини Системи не пізніше ніж за 2 (Два) дні до дати початку проведення таких робіт.

9.3. У разі виникнення у Оператора технічних, програмних неполадок чи інших проблем, що тягнуть неможливість роботи з Системою або її частиною, неможливість проведення торгових процедур, Оператор у строк, що не перевищує 2 (Двох) годин з моменту відновлення працездатності Системи, розміщує в Відкритої частини Системи відповідне оголошення, яке містить причину, дату і час припинення доступу до Системи, дату і час відновлення доступу до Системи.

9.4. Оператор здійснює консультаційну підтримку Учасників Системи з питань, пов'язаних з функціонуванням Системи, по телефону та електронною поштою, вказаними в Відкритої частини Системи, в робочі дні з 09:00 до 17:00 за київським часом.

 

10. Вирішення розбіжностей, пов'язаних з проведенням торгів

10.1. Всі розбіжності між Користувачами Системи, що виникли при проведенні торговельної процедури, вирішуються в порядку, зазначеному в документації про проведення торговельної процедури.

10.2. Положення цього Регламенту не можуть розглядатися як будь-яке обмеження права звернення Користувачів Системи в суд.

 

11. Інші умови

11.1. Реєструючись на сайті  Сторони надають одна одній згоду та право на включення даних (персональних та/або ідентифікуючих) протилежної Сторони до баз даних (в тому числі електронних), що використовуються для обробки, зберігання, використання (реєстрації, накопичення і т.п.) даних, у зв’язку з діяльністю Сторони, що отримує такі дані, в тому числі, але не обмежуючись, до баз даних, що необхідні для складання бухгалтерської, статистичної, фінансової, податкової звітності, а також інших форм звітності, моніторингу чи контролю, що оформляються та ведуться згідно з стандартами, які використовуються Стороною, що отримала дані. Сторони підтверджують, погоджуються та гарантують, що дані (персональні та/або ідентифікуючі) Сторони, які  стають відомі іншій Стороні в ході виконання цього Регламенту , можуть бути включені, зберігатись, оброблюватись (використовуватись і т.п.) в базах даних (в тому числі електронних) як в ході виконання цього Регламенту, так і після закінчення його дії.

 

 Який тип пропозицiї ви хочете зробити?