Як зміняться в 2017 році податки та збори?

2017-01-04 14:14:26
Як зміняться в 2017 році податки та збори?

З 1 січня вступає в дію ряд законів, що змінює не лише порядок адміністрування податків та зборів, але й частково саму систему оподаткування.

 

Ліга-закон повідомляє про податкові нововведення.

 

Митні процедури

Відмінено пільгу, що звільняла від оподаткування матеріали, вузли, агрегати та/або комплектуючі вироби, що використовуються платниками податків для виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу, але не виробляються в Україні.

 

Податковий кодекс

В межах антикорупційної реформи органів ДФС внесені зміни до Податкового кодексу в частині адміністрування податків:

 • частина повноважень переходить до Мінфіну;
 • до проведення технічного аудиту інформаційні бази поки не передаються;
 • податкові перевірки здійснюють органи ДФС обласного рівня. Районні податкові інспекції виконують лише сервісні функції;
 • податківцям заборонено розривати договори про визнання електронних документів;
 • введено відповідальність податківця за неправомірне нарахування податків;
 • законодавчо закріплено електронний кабінет платника податків;
 • на сайті ДФС заздалегідь має бути розміщений план документальних перевірок;
 • зменшено розмір пені при самостійному виправленні помилок;
 • змінено процедуру розстрочки та відстрочення сплати податків.

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України відносно покращення інвестиційного клімату в Україні" від 21.12.2016 р. N 1797-VIII.

 

Трансфертне ціноутворення (ТЦУ)

Вдосконалені деякі норми ст. 39 ПКУ стосовно ТЦУ, зокрема:

 • збільшено розмір вартісних критеріїв для визначення операцій, що контролюються: річний дохід 150 млн. грн замість 50 млн. грн, річний обсяг господарських операцій з одним контрагентом – 10 млн. грн замість 5 млн. грн;
 • уточнені вимоги до документації по ТЦУ;
 • уточнено порядок самостійного коригування ціни;
 • кінцевий строк подання звіту про контрольовані операції перенесено з 1 травня на 1 жовтня;
 • розмежовані штрафні санкції за ненадання та несвоєчасне надання звітності по ТЦУ.

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України відносно покращення інвестиційного клімату в Україні" від 21.12.2016 р. N 1797-VIII.

 

Податок на прибуток підприємств

Найбільш суттєвими змінами, що стосуються податку на прибуток, можна вважати:

 • уточнені вимоги для неприбуткових організацій;
 • виключена можливість зарахування податку на власність за рахунок сплати податку на прибуток;
 • доповнено правила податкової амортизації основних засобів та нематеріальних активів;
 • дозволено прискорену амортизацію машин та обладнання;
 • дозволено від’ємне податкове коригування в разі списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів, одночасно уточнено критерії визнання безнадійної заборгованості;
 • введені нові податкові коригування за деякими операціями з неплатниками податку на прибуток;
 • введено «нульову» ставку податку на прибуток для мікропідприємств з річним доходом до 3 млн. грн;
 • уточнено норми про запобігання подвійного оподаткування за операціями, проведеними до 1 січня 2015 року.

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України відносно покращення інвестиційного клімату в Україні" від 21.12.2016 р. N 1797-VIII.

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України відносно забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2017 році" від 20.12.2016 р. N 1791-VIII.

 

Податок на додану вартість (ПДВ)

 • розроблено механізм призупинення органами ДФС реєстрації «ризикованих» податкових накладних в ЄРПН та відновлення реєстрації за умови надання платником відповідних пояснень та доказів (з 1 квітня по 1 липня 2017 року буде працювати в тестовому режимі);
 • відшкодування ПДВ буде здійснюватися казначейством автоматично за єдиним реєстром в хронологічному порядку надходження заявок без попереднього висновку органів ДФС (але після введення в дію механізму блокування ризикованих податкових);
 • строк реєстрації податкових збільшено до 365 днів та вдосконалено механізм застосування штрафних санкцій;
 • перелік реквізитів податкової накладної доповнено кодом УКТ ЗЕД:
 • помилки в реквізитах податкових накладних, що не заважають ідентифікувати операції, не будуть підставою для відмови у реєстрації.

Разом з тим відновлено право ДФС перевіряти від’ємне значення, сформоване за операціями в період до 1 липня 2015 року.

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України відносно покращення інвестиційного клімату в Україні" від 21.12.2016 р. N 1797-VIII.

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України відносно забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2017 році" від 20.12.2016 р. N 1791-VIII.

 

Відміна спецрежиму ПДВ для сільгосппідприємств

Передбачені перехідні норми для підприємств, що раніше знаходилися на спецрежимі по ПДВ:

 • строк закриття рахунків в СЕА ПДВ – з дня, наступного за граничним терміном сплати податкових зобов’язань за грудень 2016 року;
 • реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригувань до податкових накладних в ЄРПН, створених спецрежимниками, за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг має бути проведена не пізніше 15 січня 2017 року;
 • сума від’ємного значення за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, сформована спецрежимниками за підсумками звітного податкового періоду по грудень 2016 року (4-й квартал 2016 р), переноситься в податкову звітність наступного звітного податкового періоду, де відображені розрахунки з бюджетом.

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України відносно забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2017 році" від 20.12.2016 р. N 1791-VIII.
 

 

 

Коментарі відвідувачів (0):